Mööblimaja projekteeriti 1974.aastal PI-s TSENTROSOJUZPROJEKT (arhitekt OLGA BRUNS), tellijaks TALLINNA TÖÖSTUSKAUBASTU. Pärast avamist 1980. aastal oli see Pelgulinna suurim kaubandusettevõte (on tänini?) ja Tallinna ainus korralik mööblipood. Algsed kavandid olid julgemadki, nähes hoone esiosa kahekordsena, mis aga jäi rahanappusel teostamata.

Hiljem on tehtud üksikuid juurdeehitusprojekte, kuid realiseerunud on peaasjalikult ümberkorraldused olemasoleva hoonemahu sees: 1997. aastal uuendati põhjalikult teist korrust ning müügipind kasvas ladude arvelt praeguse renoveerimise eelse suuruseni; 1998. aastal remonditi esimene korrus; paremustatud on tuleohutust ning moderniseeritud tehnilisi süsteeme.

Käesoleva renoveerimise tulemusena sai mööblimaja lõpuks juurdeehituse, kus paiknevad kaasaegsed laoruumid. Müügipind suurenes veelgi ja kokku on seda üle 6000 m2. Hoone esiossa teise korruse lisamine tuleb ehk päevakorda tulevikus.